Вінничук Олена Юріївна

Вінничук Олена Юріївна
доцент кафедри економіко-математичного моделювання, кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальності “Математика” (2003 р.) та “Менеджмент організацій” (2007 р.)
Сфера наукових інтересів: моделювання динаміки економічних та еколого-економічних систем.
Викладає курси: “Статистика”, “Економетрика”, “Моделі ринкової економіки”, “Бізнес-аналітика”, “Інформатика”.
Автор і співавтор понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові праці

 1. Grygorkiv V.S., Yakutova E.Yu., Tymku S.M. Simulation of Economic Dynamics under Ecological Balance Conditions / Grygorkiv V.S., Yakutova E.Yu., Tymku S.M. // Journal of Cybernetics and Systems Analysis. – Volume 40, Issue 3. – 2004. – pp. 420-427.
 2. Tkachuk, I. & Vinnychuk, O. (2020). Impact of specific macroeconomic indicators on the formation of revenues of non-governmental organizations from personal contributions of the Ukrainian population. Administratie si Management Public, 34, 64-77. https://ramp.ase.ro/_data/files/articole/2020/34-04.pdf
 3. Kyfyak, V., Vinnychuk, O., Sybyrka, L., & Vodianka, L. (2021). Measuring entrepreneurship determinants: empirical analysis. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7(2), 40-58.
 1. Григорків В.С., Якутова О.Ю., Тимку С.Н. Модель оптимальної еколого-економічної динаміки // Доповіді Національної Академії наук України. – № 9. – С. 59-64.
 2. Григоркив В. С. Моделирование экономической динамики в условиях экологического равновесия / Григоркив В. С., Якутова Е. Ю., Тымку С. Н. // Кибернетика и системный анализ. – № 3. – С. 130–138.
 3. Григорків В.С., Якутова Е.Ю. Моделювання оптимального економічного росту з урахуванням еколого-економічної рівноваги та податку на додану вартість // Економічна кібернетика.–2004.– № 5-6.– С. 24–31.
 4. Вітлінський В. В. Моделювання потоків інвестицій з використанням методів еконофізики / В. В. Вітлінський, Л. Л. Маханець, О. Ю. Вінничук // Бізнес Інформ. – 2011. – № 5(1). – С. 48-51.
 5. Vinnychuk O.Y. Model of optimal growth ecologically balanced economy // In Proceedings of the «Doctoral Intensive Summer School on Evolutionary Computing in Optimisation and Data Mining», (Iaşi, Romania, 17 – 24 June 2012). – Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, 2012. – P. 52-56.
 6. Vinnychuk O. Research of economic growth in the context of sustainable development : neural network approach / O. Vinnychuk, V. Grygorkiv, L. Makhanets // Business Systems and Economics. – Vilnius, 2013. ‑ Vol. 3 (2). – P. 153-166.
 7. Vinnychuk O. Research of economic growth in the context of knowledge economy / Vinnychuk, L. Skrashchuk, I. Vinnychuk // INTELLECTUAL ECONOMICS. – Vilnius, 2014. ‑ Vol. 8, No. 1(19), p. 116–127.
 8. Vinnychuk O., Grygorkiv V., Biloskurskii R. The dynamic model of optimal economic growth in terms of ecological balance: models construction and results analysis // Business Systems and Economics. – Vilnius, 2015. ‑ Vol. 5 (1). – P. 36-45.
 9. Grygorkiv V. Dynamics and optimal control investments in the economic growth model with condition of ecological balance / V. Grygorkiv, Vinnychuk // INTELLECTUAL ECONOMICS. – Vilnius, 2014. ‑ Vol. 8, No. 2. – P. 23-33.
 10. Бойчук М.В. Стохастичне моделювання та оптимізація однопродуктової макроекономіки зростання з ендогенним науково-технічним прогресом / М. В. Бойчук, О. Ю. Вінничук // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2016. – Вип. 12. – С. 561-566.
 11. Бойчук М. В. Стохастичне моделювання та оптимізація поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції / М. В. Бойчук, О. Ю. Вінничук, І.С. Вінничук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. ІІІ (71). Економічні науки. – С. 61-72.
 12. Вінничук О.Ю. Моделювання оптимального економічного росту в умовах еколого-економічної рівноваги / О.Ю. Вінничук, Л.В. Скращук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. ІІІ (71). Економічні науки. – С. 72-82.
 13. Р. Білоскурський, О. Вінничук, І. Вінничук. Моделювання ухилення від сплати податків: економетричний підхід. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2020. № 43. С. 232-236.
 14. Григорків М.В., Вінничук О.Ю., Маханець Л.Л., Ярошенко О.І. Модель еколого-економічної динаміки з лінійними функціями економічної поведінки // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2021. – Вип. 2 (82). Економічні науки. – С. 79-89.
 1. Якутова О.Ю. Моделювання динамічних еколого-економічних функцій структурного типу // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.– Чернівці: АНТ Лтд, 2006. – Вип. ІІІ. Економічні науки. – С. 459–464.
 2. Якутова О.Ю. Проблема даних у моделюванні еколого-економічних систем // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – Вип. І. Економічні науки. – С. 446–451.
 3. Якутова О.Ю., Скрипник Н.Я. Деякі економетричні моделі залежності обсягу продажу торгових підприємств від якісних факторів // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – Вип. ІІ. Економічні науки. – С. 384–390.
 4. Якутова О.Ю. Модель оптимального розподілу інвестицій в еколого-економічній системі // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – Вип. ІІІ. Економічні науки. – С. 440–446.
 5. Вінничук О. Ю. Розробка програмного забезпечення моделі екологічно збалансованої економіки за допомогою Matlab /О.Ю. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. І (41). Економічні науки. – С. 359-368.
 6. Григоркив В. Учеба в виртульных мирах / В. Григоркив, Е. Винничук, И.Винничук // Problems of Computer Intellectualization (editors: V. Velychko, A. Voloshin, K. Markov). – ITHEA, Kyev, Ukraine-Sofia, Bulgaria, 2012. – С. 287-292.
 7. Вінничук О. Ю. Деякі підходи до формування інформаційних ресурсів підприємства / О. Ю. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІІ (42). Економічні науки. – С. 121-126.
 8. Білоскурська О. В. Динамічна модель управління запасами із заданою функцією витрат / О. В. Білоскурська, О. Ю. Вінничук, Р. Р. Білоскурський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІІ (54). Економічні науки. – С. 262-269.
 9. Якутова О.Ю. Проблеми та особливості моделювання еколого-економічної динаміки // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Економіка. – 2006. – Вип. 281. –С. 132-136.
 10. Якутова О.Ю. Моделювання економічного росту у випадку лінійної виробничої функції та витрат на ліквідацію забруднення // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Економіка. – 2007. –Вип. 328-329. – С. 161–165.
 11. Вінничук  О. Ю. Експериментальне дослідження моделі еколого-економічного росту / О. Ю. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – 2009. – Вип. 494. – С. 144–151.
 12. Вінничук  О. Ю. Системний підхід в автоматизації системи управління підприємством / О. Ю. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – 2011. – Вип. 557-558. – С. 168-173.
 13. Вінничук  О. Ю. Аналіз систем управління бізнес-процесами для малого та середнього бізнесу / О. Ю. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. – 2012. – Вип. 623-626. Економіка. – С. 311-317.
 14. Гладчук О. М. Характеристика функціонування небанківських фінансових інститутів за допомогою економіко-математичного моделювання / О. М. Гладчук, О. Ю. Вінничук, С. С. Кучерівська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. – 2013. – Вип. 650-652. Економіка. – С. 330-337.
 15. Вінничук О.Ю. Дослідження економічного зростання в умовах сталого розвитку : нейромережевий підхід / О. Ю. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. – 2014. – Вип. 694-695. Економіка. – С. 162-165.
 16. Вінничук І.С.Моделювання тіньової економічної діяльності // І.С. Вінничук, О. Ю. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Чернівці : ЧНУ. – 2016. – Вип. 773-774. Економіка. – С. 171-177.
 17. Бойчук М. В. Моделювання однопродуктової макроекономіки зростання з ендогенним науково-технічним прогресом із урахуванням споживання та інвестиційного запізнення / М. В. Бойчук, О. Ю. Вінничук // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – 2016. – Вип. 13. Серія : Фізико-математичні науки. – С. 15-28.
 18. Вінничук І.С.Аналіз впливу макроекономічних факторів на рівень тіньової економічної діяльності / І.С. Вінничук, О.Ю. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Чернівці : ЧНУ. – 2017. – Вип. 790. Економіка. – С. _____ .
 1. Григорків В.С., Якутова О.Ю. Економіко-математичний аналіз економічної динаміки в умовах стійкої економічної рівноваги // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції молодих вчених «Економіко-математичні методи прийняття управ­лінських рішень на сучасному етапі», 26 лютого 2003 року. – Дніпро­петровськ : Наука і освіта, 2003. – С. 170-172.
 2. Якутова О.Ю. Нелінійна динамічна модель економічного росту з урахуванням екологічної рівноваги // Праці ІІ-ої Міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень», 27 вересня – 2 жовтня 2004 року.– Ужгород : УжНУ, 2004. – С. 99.
 3. Якутова О.Ю. Дослідження еколого-економічного росту з урахуванням податку на додану вартість // Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології», 19–21 травня 2004 р. – Чернівці, 2004. – С. 133–135.
 4. Якутова О.Ю. Моделювання і оптимізація динаміки капіталу та його розподілу у випадку еколого-економічної рівноваги // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Формування стратегії розвитку регіону на інноваційні основі», 13–14 травня 2004 року. – Економічні науки. Ч.2. – Чернівці: АНТ Лтд, 2004. – Вип. І. – С. 376–379.
 5. Якутова О., Ходаковська Н. Моделювання факторів успіху при створенні інформаційних систем управління бізнесом // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічна система України: минуле, сучасне, майбутнє», 21-22 жовтня 2005 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 381-382.
 6. Якутова О.Ю. Моделювання еколого-економічної динаміки: актуальність та проблеми // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція», 11–12 травня 2006 року. Ч.І. – Чернівці, 2006. – С. 117–120.
 7. Григорів В.С., Якутова О.Ю. Оптимізація еколого-економічних систем на основі динамічної моделі міжгалузевого еколого-економічного балансу // Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології», 19–21 травня 2006 року. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 146–147.
 8. Якутова Е.Ю., Герасимчук С.В. Управление предприятием с помощью ERP–систем // Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні перспективи розвитку України». Том 2. – Дніпро­петровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 96–99.
 9. Якутова О.Ю. Про прийняття рішень в управлінні динамічних економічних систем // Праці ІІІ-ої Міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень», 2–7 жовтня 2006 року. – Ужгород: УжНУ, 2006. – С. 96.
 10. Якутова О.Ю. Про одну лінійну модель еколого-економічної динаміки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Dynamical system modelling and stability investigation»], (Київ, 22-25 травня 2007 р.). – К. : – С. 255.
 11. Якутова О.Ю., Скрипник Н.Я. Моделювання маркетингових стратегій інформаційного бізнесу // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Генезис інституційної системи сучасної економіки України».– Чернівці: Рута, 2007. – С. 262–263.
 12. ЯкутоваО. Ю. Про комп’ютерний моніторинг моделей еколого-економічної динаміки / О. Ю. Якутова // Тези доповідей ХІІ Всеукр. наук.-метод. конф. [Львів, «Проблеми економічної кібернетики»], (3–5 жовтня 2007 р.). – Львів : ЛНУ, 2007. – С. 253–254.
 13. Григорків В.С. Інструментальні засоби дослідження моделей еколого-економічної динаміки / В. С. Григорків, О. Ю. Якутова // Матеріали Всеукраїнської школи-семінару [«Сучасні інформа­ційні технології в економіці та дос­від їх вико­ристан­ня в навчальному проце­сі»], (Чернівці, 28 лютого – 1 березня 2008 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2008. – С. 54–55.
 14. Якутова О. Ю. Особливості застосування ІС «Акцент» в умовах реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві / О. Ю. Якутова, Є. В. Баканова // Матеріали Всеукраїнської школи-семінар [«Сучасні інформа­ційні технології в економіці та дос­від їх вико­ристан­ня в навчальному проце­сі»], (Чернівці, 27 лютого – 1 березня 2008 р.). – Чернівці : АртДрук, 2008. – С. 151–152.
 15. Якутова О. Ю. Економіко-математичне моделювання як інструментарій для прогнозування попиту / О. Ю. Якутова, К. В. Бекетова // Матеріали Всеукраїнської школи-семінар [«Сучасні інформа­ційні технології в економіці та дос­від їх вико­ристан­ня в навчальному проце­сі»], (Чернівці, 27 лютого – 1 березня 2008 р.). – Чернівці : АртДрук, 2008. – С. 153–154.
 16. Якутова О. Ю. Облік використання бюджетних коштів засобами програмного продукту «Акцент 7.0» / О. Ю. Якутова, Н. Й. Ходаковська // Матеріали Всеукраїнської школи-семінар [«Сучасні інформа­ційні технології в економіці та дос­від їх вико­ристан­ня в навчальному проце­сі»], (Чернівці, 27 лютого – 1 березня 2008 р.). – Чернівці : АртДрук, 2008. – С. 154–155.
 17. Вінничук О. Ю. Прийняття управлінських рішень підприємства на основі моделювання бізнес-процесів / О. Ю. Вінничук // Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 1-4 квітня 2009 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2009. – С. 70.
 18. Вінничук О. Ю. Необхідність прогнозування обсягу продажу в сучасних умовах ведення бізнесу / О. Ю. Вінничук, В. В. Боролюк // Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 1-4 квітня 2009 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2009. – С. 71.
 19. Вінничук О. Ю. Факторний аналіз як один із методів дослідження функціонування господарських структур / О. Ю.Вінничук, А. Ю.Худобіна // Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 1-4 квітня 2009 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2009. – С. 72-73.
 20. Григорків В. С. Економічна інформатика та кібернетика в країнах Центральної і Східної Європи / В. С. Григорків, Р. Р. Білоскурський, О. Ю. Вінничук, А. В. Верстяк, І. С. Вінничук // Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 1-4 квітня 2009 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2009. – С. 112-113.
 21. Вінничук О.Ю. Комп’ютерне моделювання еколого-економічної динаміки / О. Ю. Вінничук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Dynamical system modelling and stability investigation»], (Київ, 27-29 травня 2009 р.). – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2009. – С. 325.
 22. Вінничук О. Ю. Автоматизація бізнес-процесів як один із підходів прийняття ефективних управлінських рішень / О. Ю. Вінничук // Праці V-ої Міжнародної школи-семінару [«Теорія прийняття рішень»], (Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010 р.). – Ужгород : УжНУ, 2010. – С. 39.
 23. Biloskurskiy R., Vinnychuk E., Vinnychuk I., Khodakovs’ka N. Logistics in a Ukrainian Higher Educational Institution / In Abstract Proceedings of the 1st Olympus International Conference On Supply Chains [“ICSC ‘10”], (Katerini, Greece, 01–02 October 2010 р). – Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki, 2010. – P. 50.
 24. Biloskurskiy R., Vinnychuk E., Vinnychuk I., Khodakovs’ka N. Logistics in a Ukrainian Higher Educational Institution / In Proceedings of the 1st Olympus International Conference On Supply Chains [“ICSC ‘10”], (Katerini, Greece, 01–02 October 2010 р). – Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki, 2010.  –1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 256 Mb RAM ; Windows 2000, XP, Vista, 7 ; IE, Acrobat reader. – Назва з контейнера.
 25. Вінничук О. Ю. Моделювання економічного росту з урахуванням корупції / О. Ю. Вінничук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 4-6 травня 2011 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 50-51.
 26. Вінничук О. Ю. Моделювання динаміки складних виробничо-економічних систем / О. Ю. Вінничук, П. В.Глухий // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 4-6 травня 2011 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 52-53.
 27. Вінничук О. Ю. Актуальність використання теорії ігор у дослідженні ринкових економічних процесів / О. Ю. Вінничук, К. Л. Корлотян // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 4-6 травня 2011 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 54-55.
 28. Вінничук О. Ю. Маркетингові дослідженні в інтернеті / О. Ю. Вінничук, А. А. Омелянчук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 4-6 травня 2011 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 56-57.
 29. Вінничук О. Ю. Актуальність впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві / О. Ю. Вінничук, Т. А. Томченко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 4-6 травня 2011 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 58-59.
 30. Вітлінський В. В. Моделювання потоків інвестицій з використанням методів еконофізики / В. В. Вітлінський, Л. Л. Маханець, О. Ю. Вінничук // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем»], (Харків, 14-15 жовтня 2011 р.). – Х. : ФОП Александрова К.М, ВД «ІНЖЕК», 2011. – С. 140-141.
 31. Vinnychuk E. Corruption influence on economic growth / E. Vinnychuk // Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера»], (Чернівці, 14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 132-133.
 32. Вінничук О. Ю. Системний підхід в автоматизації бухгалтерського обліку / О. Ю. Вінничук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Інформаційні технології та моделювання в економіці»], (Черкаси, 23-25 квітня 2012 р.). – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 49-50.
 33. Вінничук О. Ю. Прийняття управлінських рішень на основі методології моделювання бізнес-процесів BPMN / О. Ю. Вінничук // Праці VI Міжнародної школи-семінару [«Теорія прийняття рішень»], (Ужгород, 1 – 6 жовтня 2012 р.). – Ужгород : УжНУ, 2012. – С. 44-45.
 34. Вінничук О. Ю. Оптимізація обсягів закупівлі товарів торгових підприємств / О. Ю. Вінничук // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та брендинг території : проблеми регіонального розвитку»], (Чернівці, 5-6 жовтня 2012 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 40-41.
 35. Григоркив В. Учеба в виртульных мирах / В. Григоркив, Е. Винничук, И.Винничук // Праці VII Міжнародної конференції [«Modern (electronic) Learning» (MeL)], (Київ, 13-14 вересня 2012 р.). – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 38-39.
 36. Vinnychuk O. Research of economic growth in the context of sustainable development / Vinnychuk, V. Grygorkiv, L. Makhanets // In Proceedings of the 3-rd International Scientific Conference «Practice and research in private and public sector», (Vilnius, Lithuania, 11-12 April 2013). – Mykolas Romeris Univeristy, 2013.– P. 484-494. – [Electronic resource]. – Access mode : http://prpps.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/04/PRPPS-2013-PROCEEDINGS.pdf. Назва з екрану (ISSN 2029-7378). (Business Source Corporate Plus database)
 37. Вінничук О. Ю. Прогнозування викидів СО2 як факторів впливу на економічне зростання : нейромережевий підхід / О. Ю. Вінничук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 14-17 травня 2013 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 46-48.
 38. Вінничук О. Ю. До питання про основні бізнес-процеси торговельного підприємства / О. Ю. Вінничук, М.І. Бідулько // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 14-17 травня 2013 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 49-50.
 39. Вінничук О. Ю. Ефективність реінжинірингу бізнес-процесів / О. Ю. Вінничук, Т. А. Томченко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 14-17 травня 2013 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 51-52.
 40. Вінничук О. Ю. Деякі аспекти дослідження зв’язку між економічним зростанням та шкідливими викидами / О. Ю. Вінничук, О. О. Процюк // Збірник наукових праць VIІ Міжнародної школи-сімпозіума АМУР-2013 [«Аналіз, моделювання, управління, розвиток економічних систем»], (Севастополь, 12-21 вересня 2013 р.). – Сімферополь : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2013. – С. 81-83.
 41. Вінничук О. Ю. Огляд проблем вимірювання сталого розвитку / О. Ю. Вінничук // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародного шумпетерівського економічного форуму [«Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки»], (Чернівці, 26-27 вересня 2013 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 128-130.
 42. Vinnychuk O. Research of economic growth in the context of knowledge economy/ Vinnychuk, I. Vinnychuk, L. Skrashchuk // In Proceedings of the 4-rd International Scientific Conference «Practice and research in private and public sector – 2014», (Vilnius, Lithuania, 14-15 May 2014). – Mykolas Romeris Univeristy, 2014. – P. 75-84. – [Electronic resource]. – Access mode : http://prpps.mruni.eu/?page_id=253/PRPPS-2014-PROCEEDINGS.pdf. Назва з екрану (ISSN 2029-7378). (Business Source Corporate Plus database)
 43. Вінничук О. Ю. Деякі підходи оцінки та прогнозування економіки знань / О. Ю. Вінничук // Праці VIІ Міжнародної школи-семінару [«Теорія прийняття рішень»], (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2014 р.). – Ужгород : УжНУ, 2014. – С. 59.
 44. Vinnychuk O. Nonlinear model of optimal growth in ecologically balanced economy / O. Vinnychuk, V. Grygorkiv, R. Biloskurskii // In Proceedings of the 4th International Scientific Conference «WHITHER OUR ECONOMIES – 2014» (Vilnius, Lithuania, 12-13 November 2014). – Mykolas Romeris Univeristy, 2014. – P. 142-150. – [Electronic resource]. – Access mode : http://woe.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/06/Proceedings-WOE-2015-02-03-patikslintas.pdf. (Business Source Corporate Plus database)
 45. Vinnychuk O. The relationship between economic growth and knowledge economy indicators / O. Vinnychuk, J. Kartashova // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – С. 28-29.
 46. Биковська Ю. П. Агреговані індекси оцінки економіки знань / Ю. П. Биковська, О. Ю. Вінничук // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – С. 38-39.
 47. Вінничук О. Ю. Математичні моделі явища ухилення від сплати податків / О. Ю. Вінничук, Ю. П. Галіп // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – С. 53-54.
 48. Grygorkiv V., Vinnychuk I., Vinnychuk O. Legal and shadow economies interaction model and the risk of shadow economic activity / V. Grygorkiv, I. Vinnychuk, O. Vinnychuk // In Proceedings of the 5th International Scientific Conference “PRACTICE AND RESEARCH IN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR-2015” (Vilnius, Lithuania, 14-15 May 2015). – Mykolas Romeris Univeristy, 2015. – 7-17. – [Electronic resource]. – Access mode : http:// http://prpps.mruni.eu/wp-content/uploads/2012/11/PRPPS-20156.pdf. Назва з екрану (ISSN (online) 2029-7378). (Business Source Corporate Plus database)
 49. Vinnychuk I. Modeling of shadow economic activity : econometric approach / Vinnychuk I., Vinnychuk O. // Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції [«Транскордонне співробітництво : ключові ідеї та перспективи»], (Чернівці, 20-22 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 165-166.
 50. Vinnychuk I. Simulation experiments with parameters of legal and shadow economies interaction model / Vinnychuk I., Vinnychuk O. // Праці V-ї Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» ПІКТ-2016], (Чернівці, 21-24 травня 2016 р.). – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2016. – С. 105-107.
 51. Вінничук І.С. Аналіз результатів обчислювальних експерементів з моделлю функціонування легального та тіньового секторів економіки / I. С. Вінничук, О. Ю. Вінничук // Матеріали IІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції [Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність : погляд із минулого в майбутнє], (Чернівці, 21-22 жовтня 2016 року). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 235-237.
 52. Вінничук О.Ю. Прогнозування обсягу ВВП в системі індикаторів складових економіки знань / О.Ю. Вінничук, Ю.П. Биковська // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 18-19 травня 2017 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 45-46.
 53. Вінничук О.Ю. Зв’язок між ухиленням від сплати податків та культурними факторами / О.Ю. Вінничук, Ю.М. Галіп // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 18-19 травня 2017 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 47-48.
 54. Вінничук О.Ю. Актуальні питання автоматизації управлінського обліку / О.Ю. Вінничук, М.П. Дякон // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 18-19 травня 2017 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 49-50.
 55. Вінничук О.Ю. Автоматизація управлінського обліку підприємств малого та середнього бізнесу / О.Ю. Вінничук, М.П. Дякон // Матеріали Всеукраїнської школи-семінару [«Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання»], (Чернівці, 23-24 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 15-16.
 56. Вінничук О. Характерні особливості дослідження економічного зростання з урахуванням індексів сталого розвитку / О. Вінничук, І. Вінничук // Матеріали науково-практичної конференції [«Сталий розвиток місцевих громад : роль економічної освіти та науки»], (Чернівці, 9-10 листопада 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 38-40.
 57. Vinnychuk O.Y. The Impact of Corruption on Economic Growth in Eastern Europe: Evidence from Panel data analysis / O.Y. Vinnychuk // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 17-18.
 58. Vinnychuk Olena, Vinnychuk Igor Relationship between corruption and economic growth: the case of eastern europe countries Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – C. 46-48.
 59. Собіль О.І. Енергоспоживання як детермінанта економічного зростання України та Польщі / О.І. Собіль, О.Ю. Вінничук // Матеріали І Міжнародної конференції. Частина І [«Польсько-українські відносини – політичні, економічні та соціальні аспекти»], (Чернівці, 03 травня 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2018. – С. 36-39.
 60. Білоскурський Р.Р. Екологічне підприємництво в контексті теорії інновацій Шумпетера / Р.Р. Білоскурський, О.Ю. Вінничук // Proceecdings od IV International Schumpeter’s Conference [«Joseph Aloiz Schumpeter’s Scientific Heritage and Modernity : a View from the Past into the Future»], (Chernivtsi, October 03-04, 2018). – Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2018. – p. 17-18.
 61. Vinnychuk O.Y. The Impact of Corruption on Economic Growth in Eastern Europe: Evidence from Panel data analysis / O. Vinnychuk // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 17-18.
 62. Вінничук О.Ю. Дослідження залежності несплаченого податку тіньової економіки від макроекономічних показників / О.Ю. Вінничук, О.Ю. Мартиненко // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 67-68.
 63. Вінничук О.Ю. Сучасні тенденції та перспективи розвитку цифрової економіки в Україні / О.Ю. Вінничук, О.І. Собіль // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 69-71.
 64. Вінничук О.Ю. Дослідження зв’язку між економічним зростанням та складовими економіки знань / О.Ю. Вінничук, К.М. Тодощук // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 72-73.
 65. Vinnychuk O., Vinnychuk I. Relationship between corruption and economic growth: the case of Eastern Europe countries // Transformation of System of International, National, and Local Markets [Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків]: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія), 29-30 квітня, 1 травня 2020 р. Чернівці, 2020. C. 46-48.
 66. Вінничук О.Ю., Вінничук І.С. Бізнес-аналітика в епоху Big Data: конкурентні переваги // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 15-16 квітня 2021 р.). – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 42-43.
 67. Вінничук О.Ю., Войтоловський Е.І. Дослідження залежності між обсягом енергоспоживання та факторами економічного зростання // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 15-16 квітня 2021 р.). – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 44-46.
 68. O. Y. Vinnychuk, E. I. Voitolovskyi. The impact of macroeconomic factors on energy consumption // ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE XXI CENTURY: International Scientific Internet-Conference of Students, Master students, Post-graduate students of FEM-2021, Grodno (Belarus), 15-16 April 2021. P. 247-251.