Зюков Сергій Володимирович

Зюков Сергій Володимирович
асистент кафедри економіко-математичного моделювання

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність “Економічна кібернетика” (2009 р.), “Правознавство” (2011 р.) та “Прикладна математика” (2012 р.)
Сфера наукових інтересів: економіко-математичне моделювання фінансово-економічних процесів, інтернет-технології в бізнесі, електронна комерція і  Web-технології, основи Web UI розробки, Senior magento 2 developer
Викладає курси: “Інтернет-технології в бізнесі”, “Електронна комерція і Web-технології”, “Основи WEb UI розробки”, “Senior magento 2 developer”.

Наукові праці

 1. Ярошенко О.І. Автоматизація процесу іпотечного кредитування у фінансово-кредитних установах засобами системи Ацент / Ярошенко О.І., Зюков С.В. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 494. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т., 2009. – С. 163-166
 2. Vinnychuk I., Ziukov S. Shadow economy in Ukraine // In Proceedings of the 3-rd International Scientific Conference «Practice and research in private and public sector», (Vilnius, Lithuania, 11 – 12 April 2013). – Mykolas Romeris Univeristy, 2013. – P. 320-328. – [Electronic resource]. – Access mode : http://prpps.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/04/PRPPS-2013-PROCEEDINGS.pdf. Назва з екрану (ISSN 2029-7378).
 3. Igor Vinnychuk, Serhii Ziukov. Shadow economy in Ukraine: Modelling and analysis // Business Systems and Economics. – Vilnius, 2013. Vol. 3 (2). – P. 141-152.
 4. Serhii Ziukov. Aliterature review on models of inventory management under uncertainty.Business Systems and Economics Vilnius, Lithuania, Mykolas Romeris Univeristy, Vol 5, No 1 (2015) p. 26-35.
 5. Andrii Verstiak, Oksana Verstiak, Svyatoslav Ishchenko, Serhii Ziukov . Economic Growth And Beta-Convergence Between Eu And Ukraine. Intellectual Economics 2014, Vol. 8, No. 1(19), P. 128–139
 1. Ziukov Serhii. Inventory management under uncertainty. In Proceedings of the 7th International Scientific School “Theory of decision making” (Uzhgorod, Ukraine, 29 September-4 October 2014). – Uzhgorod National University, 2014.
 2. Serhii Ziukov. Fuzzy Models of Inventory Management: a review. In Proceedings of the 4th International Scientific Conference “WHITHER OUR ECONOMIES” (Vilnius, Lithuania, 12-13 November 2014). – Mykolas Romeris Univeristy, 2014.
 3. Савко О.Я. Підтримка прийняття управлінських рішень засобами системи Акцент / Савко О.Я., Зюков С.В. Праці V міжнародної школи-семінару «ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ» . –  Ужгород, УжНУ, 2010. – С. 183-184.
 4. Зюков С.В. Сучасні проблеми безпеки ERP систем. Збірник тез ІІ Міжнародної науково-методичної конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. – Чернівці: ДрукАрт, 2011., С. 101 – 102.
 5. Serhii Ziukov. Information and communication technology and economic stability // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера: Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 336 с.
 6. Зюков С.В. Модель Enterprise 2.0 як засіб розвитку компанії. Інформаційні технології та моделювання в економіці: Зб. наук. пр. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції; Черкаси, 23-25 квітня 2012 р./ Ред. кол.: Соловйов В.М. (відп. За випуск) та ін. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – 288 с.
 7. Serhii Ziukov. A neural network approach to inventory control. Праці VI міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень».– Ужгород, УжНУ, 2012.–256 с.
 8. Зюков С.В. Аналіз підходів до управління запасами підприємства. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка.–Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т., 2012. – 392 с.
 9. Serhii Ziukov Economic resources management of the enterprise. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – 296 с.
 10. Serhii Ziukov, Oleksandr Savko Uncertainty in production planning. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference “PRACTICE AND RESEARCH IN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR” (Vilnius, Lithuania, 14-15 May 2015). – Mykolas Romeris Univeristy, 2015.
 11. Ziukov Serhii Strategic analysis as metodological tool of entrepreneural behavior under uncertainty / Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.). – Чернівці: ДрукАрт, 2015. – С. 30-31.
 12. Зюков С.В Інфомаційна система “Акцент” як аналітичний інструмент підприємницької діяльності. Економіко-математичне моделювання: зб. мат. Першої нац. наук. метод. конф. – К.: КНЕУ, 2016 – 405 с.
 13. Ziukov S. Magento – best solution for selling online / Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання : матеріали Всеукраїнської школи-семінару (Чернівці, 23-24 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 7-8.
 14. Ziukov Serhii E-commerce in Ukraine / Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 18-19 травня 2017 р.). – Чернівці: ДрукАрт, 2017. – С. 13-14.
 15. Ziukov Serhii. Ecommerce website development cost overview / Serhii Zuikov // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріалиVI Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 19-20.