VII міжнародна науково-методична конференція “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 76 с.

У матеріалах конференції висвітлено окремі аспекти проблематики теоретичних і прикладних досліджень соціально-економічних і еколого-економічних процесів і систем, питання концептуального, методологічного та методичного застосування інструментарію економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці.

Для науковців, викладачів навчальних закладів, аспірантів, практиків – усіх, хто використовує методи математичного моделювання та комп’ютерно-інформаційні технології у своїй професійній діяльності та при підготовці студентів ВНЗ.

Зміст книги