VIII міжнародна науково-методична конференція “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 176 с.

Mathematical methods, models and information technologies in economics. Abstracts of the VIII International Scientific Conference. Chernivtsi: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2023. 176 p.

У матеріалах конференції висвітлено окремі напрямки проблематики теоретичних і прикладних досліджень економічних систем і процесів їх функціонування, а також питання концептуального, методологічного та методичного застосування інструментарію математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці.

Для науковців, викладачів навчальних закладів, аспірантів, практиків – усіх, хто використовує методи математичного моделювання та комп’ютерно-інформаційні технології у своїй професійній діяльності та при підготовці студентів ВНЗ.

The abstracts of the conference highlight specific problematic areas of theoretical and applied research in economic systems and processes of their functioning, as well as issues of conceptual, methodological and methodical application of mathematical modeling tools and information technologies in economics.

For scientists, teachers of educational institutions, graduate students, practitioners and everyone who uses mathematical modeling methods, computer and information technologies in their professional activities and teaching university students.

 

Зміст книги