Випускна кваліфікаційна робота спеціальності 051 Економіка (освітня програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці» : метод. рекомендації / уклад. : В. С. Григорків, О. Ю. Вінничук, Л. Л. Маханець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 48 с.

Випускна кваліфікаційна робота спеціальності 051 Економіка (освітня програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці» : метод. рекомендації / уклад. : В. С. Григорків, О. Ю. Вінничук, Л. Л. Маханець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 48 с.