Web-технології: методичні вказівки до лабораторних робіт

Web-технології: Методичні вказівки до лабораторних / А.В. Верстяк, І.С. Вінничук . – Чернівці: Рута, 2008. – 56 с.

У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та подано рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування знань із WEB-технологій.
Для студентів спеціальності “Економічна кібернетика”.

Зміст книги

Вступ
Лабораторна робота № 1. Поняття каскадної таблиці стилів (CSS)
Лабораторна робота № 2. Стильові властивості
Лабораторна робота №3. Зовнішні листи стилів. Псевдокласи і псевдо елементи
Лабораторна робота № 4. Шари і позиціювання елементів
Лабораторна робота № 5. Вступ до мови написання сценаріїв JavaScript. Дата і час
Лабораторна робота № 6. Змінні й арифметичні оператори. Концепція властивостей
Лабораторна робота № 7. Оператори умовного переходу
Лабораторна робота № 8. Оператори циклу та масиви
Лабораторна робота № 9. Події в JavaScript
Лабораторна робота № 10. Заміна картинки в JavaScript
Список рекомендованої літератури