Управління проектами на базі MS Project: методичні вказівки до лабораторних робіт

Управління проектами на базі MS Project: методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. Л.Л. Маханець, Р.Р. Білоскурський, А.В. Верстяк– Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2020. – 68 с.

У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування знань зі створення та управління проектами в системі MS Project.
Для студентів спеціальності „Економічна кібернетика”.

Зміст книги