Захист курсових робіт – 351 гр.

22.05.23 р. відбувся захист курсових робіт студентів 3-го курсу спеціальності 051 Економіка (ОП «Економічна кібернетика»). На захисті студенти продемонстрували добрі знання та уміння із економічної кібернетики і моделювання в економіці, а також із інформаційних систем і технологій та їх застосування у дослідженнях. Презентації студентів були структурованими, інформаційно адекватними змісту роботи та її мети.