Захист виробничої практики студентів 2-го курсу ОР “Магістр”

5.12.23 року відбувся онлайн захист виробничої практики студентів 2-го курсу ОР “Магістр” спеціальності 051 Економіка (ОПП «Інформаційні технології та моделювання в економіці»). Виробнича практика є завершальним етапом навчання і відбувається після вивчення теоретичної частини програми підготовки магістра та перед захистом кваліфікаційної (магістерської) роботи. На захисті студенти звітували про виконання завдань практики, зокрема про індивідуальні завдання, які пов’язані з темою кваліфікаційної роботи, а також з виконанням конкретних досліджень на базі практики. Студенти відзначили, що практика дозволила їм удосконалити свої знання, глибше вивчити особливості майбутньої професії та визначити можливості для власного особистого зростання.