Фінансова математика

Григорків В.С. Фінансова математика : підручник / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 428 с.

Підручник містить систематизований виклад основних понять і методів фінансової математики, приклади для ілюстрації теоретичного матеріалу, самостійні завдання, контрольне тестування з кожної теми, що дозволяє використати підручник як для самостійного вивчення дисципліни, так і аудиторних занять.

Для студентів економічних спеціальностей вузів.