fin-math-2
Фінансова математика

Григорків В.С. Фінансова математика : підручник / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 428 с. Підручник містить систематизований виклад основних понять і методів фінансової математики, приклади для ілюстрації теоретичного матеріалу, самостійні завдання, контрольне тестування з кожної теми, що дозволяє використати підручник як для самостійного вивчення дисципліни, так і аудиторних […]

150820167437
Оптимізаційні методи та моделі

Оптимізаційні методи та моделі: вибрані завдання для тематичного контролю : навч. посіб. / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко, М.В. Григорків, Г.П. Кибич ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – 168 с. У посібнику наведено завдання, доповнені відповідями, для вибіркового тематичного контролю і самоконтролю знань методів і моделей одно- та багатовимірної оптимізації. Особлива увага зосереджена на спеціальних класах […]