Обговорення ОП зі студентами 5-го курсу

Підготовка бакалаврів і магістрів сьогодні супроводжується постійним моніторингом відповідних освітніх програм з метою їх удосконалення, зокрема урахування у них сучасних світових практик, що відповідають вимогам і потребам суспільства.

Ефективними видами такого моніторингу є анкетування здобувачів відповідного рівня освіти та дискусії з ними. У дискусії, яка відбулася 11.03.21 р., брали участь здобувачі освітнього рівня «Магістр» спеціальності «Економіка» («Інформаційні технології та моделювання в економіці»), гарант освітньо-професійної програми спеціальності 051 «Економіка» («Інформаційні технології та моделювання в економіці») Василь Григорків та науково-педагогічні працівники кафедри економіко-математичного моделювання.

У ході діалогу було обговорено особливості навчальних планів та освітньої програми. Майбутні магістри відзначили високий рівень підготовки та свою конкурентоспроможність на ринку праці, що підтверджується їх працевлаштуванням. Було внесено низку конструктивних пропозицій щодо вдосконалення освітніх програм, зокрема у блоці вибіркових дисциплін.

Як викладачі, так і студенти кафедри переконані у тому, що співпраця у цьому напрямку буде продовжуватися і обов’язково буде успішною.