Оптимізаційні методи та моделі

Оптимізаційні методи та моделі: вибрані завдання для тематичного контролю : навч. посіб. / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко, М.В. Григорків, Г.П. Кибич ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – 168 с.

У посібнику наведено завдання, доповнені відповідями, для вибіркового тематичного контролю і самоконтролю знань методів і моделей одно- та багатовимірної оптимізації. Особлива увага зосереджена на спеціальних класах моделей та методів багатовимірної умовної оптимізації: лінійному програмуванні, транспортних задачах, цілочисловому лінійному, нелінійному та динамічному програмуванню.

Для студентів економічних і математичних спеціальностей вузів.