Засідання кафедри – 25.02.21

25 лютого 2021 р. відбулося засідання кафедри ЕММ (online), на якому одним із питань було питання про розробку анкет для опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОП “Інформаційні технології та моделювання в економіці” (спеціальність 051 Економіка) та стейкхолдерів з метою оцінювання рівня підготовки спеціалістів за цією програмою та її змісту.