Організація перевірки дипломних робіт на наявність академічного плагіату

Доповідь асистента Вінничука І.С. про організацію перевірки кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату, в якій було запропоновано дотримуватись таких етапів:

  • З метою перевірки на наявність академічного плагіту здобувач вищої освіти подає електронний варіант кваліфікаційної роботи відповідальній особі на кафедрі.
  • Відповідальна особа відповідно не пізніше п’яти робочих днів за допомогою програмно-технічних засобів здійснює перевірку наданих матеріалів за результатами якої формую довідку про результат перевірки на унікальність
  • Відповідальна особа кафедри роздруковує студенту аркуш результатів перевірки на унікальність, який містить інформацію щодо оригінальності тексту у відсотках
  • Студент має право за необхідності доопрацювати відповідні розділи кваліфікаційної роботи та подати їх на повторну перевірку. Процедура перевірки в цьому випадку така ж сама
  • Студент за результатами перевірки долучає до своєї дипломної роботи звіт з найкращим результатом унікальності тексту своєї роботи

Студент що не має позитивного висновку про перевірку на унікальність дипломної роботи не допускається до захисту і повинен бути відрахований з університету.