cropped-emm-2.jpg
Про академічну доброчесність

Доц. Ярошенко О.І. повідомила про актуальні питання дотримання етичних принципів та визначених законом правил, якими викладачі та студенти мають керуватися при навчанні, викладанні та провадженні наукової роботи з метою збереження довіри до результатів навчання та підтримки наукових досягнень.

cropped-emm-2.jpg
Організація перевірки дипломних робіт на наявність академічного плагіату

Доповідь асистента Вінничука І.С. про організацію перевірки кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату, в якій було запропоновано дотримуватись таких етапів: З метою перевірки на наявність академічного плагіту здобувач вищої освіти подає електронний варіант кваліфікаційної роботи відповідальній особі на кафедрі. Відповідальна особа відповідно не пізніше п’яти робочих днів за допомогою програмно-технічних засобів здійснює перевірку наданих матеріалів […]