Про академічну доброчесність

Доц. Ярошенко О.І. повідомила про актуальні питання дотримання етичних принципів та визначених законом правил, якими викладачі та студенти мають керуватися при навчанні, викладанні та провадженні наукової роботи з метою збереження довіри до результатів навчання та підтримки наукових досягнень.